Menü Bezárás

Cégünk foglalkozik kézbesítési megbízotti feladatok ellátásával is.

 

A cégügyekben kötelező azokban az esetekben kézbesítési megbízottat megjelölni, ahol az adott személy, természetes személy, jogi személyiségű rendelkező társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság lakcíme, székhely külföldön van.

 

Ügyvezető igazgató, cég tagja, felügyelőbizottsági tag nem lehet kézbesítési megbízott.

 

A kézbesítési megbízott feladata az, hogy az adott külföldi személy részére érkező küldeményeket átvegye és azokat továbbítsa a megbízója felé.

A kézbesítési megbízottat kötelező a cégjegyzékben feltüntetni. Amennyiben például cégbejegyzési eljárásban kihagyják, a bíró nem fogja a céget bejegyezni.

Két személy között jön ilyen módon egy megbízási szerződés, melyet a megbízónak és a kézbesítési megbízottnak is alá kell írnia.

Amennyiben a kézbesítési megbízás megszűnik, a cégbíróságnak azt jelezni kell 15 napon belül, és állítani kell helyette egy újat is.

Amennyiben ez nem történik meg, az törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonja maga után.

 

TÁRCSÁZOM